Nytt Roedekurs. Oppstart endret fra 10.februar til 10.mars 2015

Mitt mål på neste Roedekurs henger litt høyt,men jeg må jo ha noe å strekke meg etter!